Herroepingsformulier 247drukken.nl

Administratie, productie en facturatie van uw drukwerkopdracht wordt afgehandeld door 247drukken.nl

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.)

Let op ! Dit herroepingsrecht is niet meer van toepassing als 247drukken.nl de opdracht in productie heeft genomen (zie onze algemene voorwaarden punt 5)

(kopieer onderstaande tekst en plak dit in een nieuw document van uw tekstverwerker)


 

Aan:247drukken.nl
Industrieweg 4
9781 AC Bedum
     

 Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

  • de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  • de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
  • de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 
Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 
[Naam consumenten(en)]

 
[Adres consument(en)]

 
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.


BTW: NL008258958B01 - Kvk 02059368